SUOMI | ENGLISH

Produktfakta & villkor

Du får

- Domännamn (www-adress), namnserver, webbhotell och e-postadresser. Jag sköter hela ruljansen om du så önskar.
- Huvudsida med din logo, kontaktuppgifter.
- Programmerad responsiv och intuitiv navigerinbsbalk.
- Intelligent responsformulär skyddat mot spam.
- Dina bilder (t.ex. produktbilder).
- Tilläggssidor (t.ex. företagsinfo, historik, produkter etc).
- Händelsekalender som du kan uppdatera själv.
- Självuppdatering för sidornas egentliga innehåll.
- Avancerad besöksstatistik.
- 3 språk ingår som standard. (T.ex. svenska, finska och engelska.)

Värt att notera

Sidorna optimeras för sökrobotar, särskilt Google.

Sidorna är optimerade för alla mojänger, från mobiler till datorer.

Sidorna är snabbhetsoptimerade.

Språkbytet är direkt. Du kastas inte till någon ny sida, utan stannar kvar där du är. Sidan byter bara språk.

Dina kunder hittar genast den information de söker. Sidorna planeras utgående från användarens perspektiv.

Prydlig direkt utskrift av sidan utan separata "utskriftsvänliga versioner".

Sidorna är strömlinjeformade och snabba utan en massa onödig och långsam grafik. Sidorna laddar snabbt även över lite långsammare linjer.

Gedigen och avancerad programmering minimerar underhållskostnader och möjliggör framtida utbyggnad.

Sidorna fungerar med alla webbläsare. Även äldre och udda webbläsare klarar av att visa den viktigaste informationen.

Programmeringsteknik & formgivningsprinciper

Kvalitet, användarvänlighet och snabbhet är mina hönnorsord. Därför följer jag de internationella direktiven från W3C (The World Wide Web Consortium).

Kontrollerad och godkänd HTML5 kod.

Kontrollerad och godkänd CSS3 formatering.

Jag följer WAI (Web Accessibility Inititiative) direktiven så långt det går. Sidorna görs enligt principen att vem som helst, med vilket hjälpmedel som helst, skall kunna använda sig av sidorna.

Sidorna planeras så att de klarar högsta möjliga klassen för användbarhet givet projektets ramar. Sidorna är gjorda för att fungera även i t.ex. hjälpmedel för synskadade.

Villkor

Allt arbete utförs mot timdebitering à 39 € + moms om ej annat uttryckligen överenskommits.

Allt material förutsätts vara i digital form.

Inmatning av text/data manuellt, översättning, skanning av bilder och bildeditering debiteras separat.

För kundbesök debiteras timdebitering separat samt kilometerersättning.

Jag tar inget som helst ansvar för ev. konsekvenser av ev. fel eller misstag från min sida.