SUOMI | ENGLISH

Tangentkommandon i Windows

Här är de nyttigaste tangentbordskommandona i MS Windows. (Det finns fler.) Uppdaterad 2014-02-15

De kan göra livet mycket lättare.

"Ctrl + A" betyder att du håller Ctrl-tangenten nedtryckt medan du trycker en gång kort på A-tangenten, varefter du släpper upp Ctrl-tangenten.

Win = Windows (Start) tangentenWin till vänster om mellanslaget, mellan Ctrl och Alt. (Förhistoriska tangentbord saknar den.)

 
Ctrl + A Markera allt

Ctrl + C Kopiera

Ctrl + V Klistra in
 
Ctrl + Z Ångra
   
  Tips: Håll Shift nere medan du rör dig i ett dokument för att markera...
  Home Gå till början av raden

Ctrl + Home Gå till början av dokumentet
  End Gå till slutet av raden

Ctrl + End Gå till slutet av dokumentet
 
Alt + F4 Avsluta programmet/appen
 
Ctrl + F4 Stäng den öppna filen (inte programmet)
     
 
Win + E Filhantering. Lär dig att älska detta verktyg!
 
Win + F Sök filer och foldrar
 
Win + D Visa skrivbordet

Ctrl + Shift + Esc Uppgiftshanteraren

Win + Pause/Break Datorns egenskaper

Win + R Kör ett kommando

Win + L Lås datorn
     
8 Win Startskärmen
Tips: Sök globalt genom att direkt börja skriva nåt
8 Win + C Visa "Charms" (sök, dela, inställningar...)
8 Win + Tab Bläddra öppna program
8
Win + Print Screen Ta en blid av skärmen
8 Win + X Systemverktygsmeny
8
hörnen... Hörnen är nyckeln i Windows 8. Klicka i dem!
8
högerklick... Högerklicka på allt. Oftast får du upp en hjälpsam kontextmeny.