SVENSKA | SUOMI

E-post inställningar

Gå direkt till inställningarna för NettihotellicPanel, Nuoli, Gmail eller Parnet.

Allmänt

 • Moderna e-postprogram – liksom smartare mobiltelefoner – klarar själva av att konfigurera många konton automatiskt, t.ex. MS Outlook 2007 och nyare, Postbox, Mozilla Thunderbird (rekommenderas) och KDE Kmail.
 • IMAP e-post stannar på servern (om du inte manuellt flyttar den till din egen maskin eller raderar den).
  Bra om du kollar mail från flera olika apparater, som t ex dator, bärbar och mobil.
  Nackdel: E-postlådan på servern blir fort full, kan vara långsam.
  Rekommendation: Flytta läst och skickad e-post regelbundet till lokala mappar på din huvuddator.
 • POP3 e-post stannar inte kvar på servern (om du inte uttryckligen säger åt ditt e-postprogram att lämna dit dem).
  Praktiskt om du endast kollar e-post via en enda dator.
 • Tips: Kör IMAP i mobilen och bärbara datorn och POP3 i huvuddatorn med fördröjd radering av e-posten från servern. D gör jag å d råkkar fett!
 • Av säkerhetsskäl rekommenderar jag att du använder kryptering så att kommunikationen mellan ditt e-postprogram och servern förblir trygg.

Utgående e-post

Utgående e-post skickas medelst SMTP. Helst sker detta via din internetleverantör. De vanligaste internetleverantörernas SMTP-servrar är följande:
Parnet: mail.parnet.fi
Sonera: mail.inet.fi
Elisa: smtp.kolumbus.fi
Saunalahti: posti.saunalahti.fi
DNA: smtp.dnainternet.net
SMTP port: 465 (skyddad, dvs krypterad, rekommenderas)
SMTP port: 25 (oskyddad, dvs okrypterad)

E-post kan vid behov också skickas via webbhotellets SMTP-server. Det är praktiskt om man ofta befinner sig i olika nätverk, som t. ex. med en bärbar dator eller en mobiltelefon. Se inställningarna vid resp. webbhotell nedan.

E-postinställningar för Nettihotelli

Ditt användarnamn är din e-postadress: förnamn.efternamn@dindomän.fi
Webmail: https://webmail#.nettihotelli.fi   (Nr # beror på ditt webbhotellrum)
Alternativt kan du använda http://webmail.dindomän.fi

Inkommande e-post

Server: mail#.nettihotelli.fi   (Nr # beror på ditt webbhotellrum.)
Du kan alternativt använda mail.dindomän.fi.
IMAP port 993, SSL/TLS kryptering, okrypterat lösenord.
POP3 port 995, STARTTLS kryptering, okrypterat lösenord.

Utgående e-post

Använd i första hand din internetleverantör, se ovan.
Webbhotellets SMTP-server: smtp#.nettihotelli.fi   (Nr # beror på ditt webbhotellrum.)
SMTP port 465, SSL kryptering, okrypterat lösenord.

E-postinställningar för cPanel (INT2000 Ultimate)

Inställningar för säker SSL/TLS (rekommenderas)

Inkommande server:cpanel#.int2000.net     (Nr # beror på ditt webbhotellrum)
IMAP port: 993     (SSL/TLS)
POP3 port: 995
Utgående server:cpanel#.int2000.net     (Nr # beror på ditt webbhotellrum)
SMTP port: 465     (SSL/TLS)
Autentisering krävs för IMAP, POP3 och SMTP.

Inställningar (osäkrade, rekommenderas ej)

Inkommande server:mail.yourdomain.fi
IMAP port: 143
POP3 port: 110
Utgående server:mail.yourdomain.fi
SMTP port: 25
Autentisering krävs för IMAP, POP3 och SMTP.

E-postinställningar för Nuoli (INT2000 Fun)

Grattis, du har nu en ny e-postadress/-låda: förnamn@dindomän.fi
Man kan också skicka e-post till dig med adressen förnamn.efternamn@dindomän.fi.
Lådan är bara 20MB/st så töm ofta.
Lådan kan förstoras av webbhotellet mot en engångsavgift på c:a 10€.

Adress/box/användarnamn: förnamn@dindomän.fi
Lösen: **********
Ändra lösen här: https://www.nuoli.com/cgi-bin/qmailadmin

Webmail: https://www.nuoli.com/
Du kan välja mellan två alternativ: Squirrel är enklare, Horde är mångsidigare, båda är PITA. Bäst att använda ett mailprogram (MS Outlook, ThunderBird, MS Windows Live e dyl) eller mobiltelefonen.

Jag föreslår att du sparar all e-post i din "huvuddator" och låter den tömma mailservern an efter. Det gör du genom att använda POP3-protokollet med en fördröjning på tömmandet, förslagsvis ett par veckor eller en månad. Från övriga apparater kan du använda IMAP.

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor!

inkommande
POP3/IMAP: nuoli.com
IMAP Port: 143

utgående
Använd helst internetleverantörens SMTP, men i t ex mobilen kan du använda följande:
SMTP: smtp.int2000.net
Port: 587
(Samma inloggning som inkommande)

E-postinställningar för Gmail

E-postadress: T ex förnamn.efternamn@gmail.com el företaget@gmail.com
Användarnamn: samma som e-postadressen
Webmail: https://gmail.com/
Thunderbird e-postprogrammet - liksom de flesta lite smartare mobiltelefonerna - klarar av att automatiskt konfigurera Gmail-kontot.

Inkommande e-post

POP3 server: pop.gmail.com
POP3 port: 995
SSL kryptering: Ja

IMAP server: imap.gmail.com
IMAP port: 993
SSL kryptering: Ja

Utgående e-post

Via internetleverantörens SMTP-server

Se din internetleverantörs anvisningar.

SMTP via Gmail

SMTP server: smtp.gmail.com
SMP port: 465
SSL kryptering: Ja
(Samma inloggning som för inkommande.)

IMAP

SMTP server: imap.gmail.com
SMTP port: 465
SSL kryptering: Ja
(Samma inloggning som för inkommande.)

E-postinställningar för Parnet

Inkommande

Typ: IMAP / POP3
Säkerhet: SSL
Port: 993
Server: mail.parnet.fi

Utgående

Typ: SMTP
Säkerhet: StartTLS
Port: 587
Server: smtp.parnet.fi
Samma inloggning som för inkommande.